Mūsu pakalpojumi


Darba aizsardzības pakalpojumu nodrošināšana visu tautsaimniecības nozaru uzņēmumiem.

‘’Juridiskā aģentūra’’ SIA , kā darba aizsardzības kompetentā institūcija veic:

  • Darba aizsardzības sistēmas auditu
  • Uzņēmumu darba aizsardzības sistēmas ieviešanu, uzturēšanu un uzraudzību
  • Darba aizsardzības koordinatora pienākumu veikšanu
  • Darba vides risku novērtēšanu un pasākumu plānu izstrādi
  • Darba aizsardzības dokumentācijas sagatavošanu atsevišķiem objektiem, darba aizsardzības uzraudzību būvobjektā
  • Piedalīšanos nelaimes gadījumu izmeklēšanā un visas nepieciešamās dokumentācijas sastādīšanu
  • Darba aizsardzības instrukciju projektu izstrādi
  • Darbinieku instruēšanu, konsultēšanu un informēšanu darba aizsardzības jomā
  • Juridiskās konsultācijas darba aizsardzības un darba likumdošanas jomās
Juridiskā aģentūra SIA - Sertifikāts
Adrese:

Ozolu iela 2a, Dreiliņi, Stopiņu nov., LV-2130

Tālrunis:

+371 26 019 109

E-mail:

info@juridiskaagentura.lv

Kontaktu Forma